Algemene voorwaarden - v26
SpaMaster.nl 21-01-2011
Verkoop/Leveringsvoorwaarden SpaMaster.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze goederen en diensten die op afstand geleverd worden,
evenals alle daar uit voortvloeiende rechtshandelingen.

SpaMaster hierna te noemen verkoper levert alleen in Nederland en België. De klant hierna te noemen koper
dient domicilie te houden in Nederland of België.

1) PRIJZEN

De aangeboden goederen en /of diensten worden/zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en of beschreven
op de webwinkel. Voorbehoud plaatsing/tikfouten. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Alle aangegeven
prijzen zijn in euro`s en inclusief belasting toegevoegde waarde. Facturen worden opgemaakt gesplitst
goederenwaarde en belasting toegevoegde waarde. Er is maximaal 1 kortingscode van toepassing.

2)BESTELLEN

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met alle voorwaarden.

3)OVEREENKOMST

De koopovereenkomst komt eerst tot stand door het verzenden/ontvangen van de orderbevestiging. Op de
orderbevestiging is naast het aankoopbedrag de verzend alsmede een totaalbedrag vermeld.

Koper mag de bestelling dan nog binnen 24 uur annuleren. De verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling
te weigeren of te annuleren. Behoudens de terugbetaling van de koopsom rust op de verkoper geen enkele
verplichting nog aansprakelijkheid.

4)BETALINGWIJZE

Betalingen vooraf via telebankieren.

Betaling via IDEAL (voor snelle levering)

Betaling via PayPal (voor snelle levering)

5)LEVERING

De levering vindt plaats conform de gegevens van de orderbevestiging.

De bestelde artikelen worden zo snel mogelijk( 1 tot 4 dagen voor kleine goederen na verzending van de
orderbevestiging en grotere artikelen conform nader te maken afspraak) geleverd. Verzending kleine goederen
vindt plaats via T.N.T. of vervangend vervoer.

6)EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag terzake van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft
voldaan, blijven de goederen eigendom van de verkoper.

7)LEVERINGONMACHT

Indien de verkoper buiten zijn schuld niet aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, stelt hij de koper hier zo
spoedig mogelijk van in kennis. Zowel de koper als ook de verkoper hebben dan het recht de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden.

Dit door middel van een schriftelijke verklaring, zonder recht op enige schadevergoeding.

Onder leveringsonmacht wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid,waardoor
de nakoming van de verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd,of waardoor de
nakoming in redelijkheid niet gevergd kan worden.

8)ONTVANGST GOEDEREN

De koper is verplicht de zending bij ontvangst op beschadigingen te controleren.

Eventuele gebreken direct aan de verkoper te melden en schriftelijk te bevestigen.

9)VERZENDKOSTEN

De goederen worden vervoerd voor risico van de koper.

Bij weigering worden de verzendkosten met een opslag administratiekosten bij de koper in rekening gebracht.

Op de orderbevestiging worden naast het goederenbedrag alle kosten en het totaalbedrag vermeld.
Voor grote artikelen als ligbedden, covers e.d. gelden aparte afspraken.
10)RETOURZENDEN

Retouren worden bij ontvangst door de verkoper onmiddellijk gecontroleerd op het feit of ze gebruikt zijn. Indien de
verkoper dit constateert, vindt geen restitutie plaats of wordt het bedrag alsnog in rekening gebracht. Ons oordeel is
hierin maatgevend geen discussie hierover.

Niet of onvoldoende gefrankeerde evenals beschadigde of slecht verpakte retourzendingen worden geweigerd.

11)HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en ongebruikt in de originele staat en verpakking aan verkoper geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@spamaster.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Er geldt een uitzondering voor onze maatwerk producten, deze maatwerk producten die u via onze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

11)KLACHTEN

Klachten terzake van leveranties dienen de verkoper binnen een termijn van 8 dagen na verzending goederen
schriftelijk te worden medegedeeld. Indien de koper hier in gebreke blijft, heeft de verkoper aan zijn
leveringsverplichting voldaan.

12)AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van de verkoper is
slechts beperkt tot de eventuele vergoeding of vervanging van een ondeugdelijk product. Voor de producten waarbij
de koper zelf de gegevens moet opgeven op deze site, blijft de koper ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn
opgave. Bij op maat gemaakte producten als covers kunnen enige geringe maat- ,kleur- of vormafwijkingen
voorkomen. De verkoper zal beoordelen of deze afwijkingen acceptabel zijn.

13)PRIVACY

De verkoper zal de kopergegevens gebruiken om de bestelling te kunnen leveren en indien nodig contact met de
koper op te nemen. Zijn gegevens worden tevens opgenomen in het klantenbestand welk niet ter beschikking van
derde gesteld wordt.

Op verzoek van koper wordt hij hieruit verwijderd.

14)RECHT EN GESCHILLEN BESLECHTING

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van enige rechtshandelingen tussen koper en verkoper worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter.

Verkoop/Leveringsvoorwaarden SpaMaster.
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze goederen en diensten die op afstand geleverd worden, evenals alle daar uit voortvloeiende rechtshandelingen.
SpaMaster hierna te noemen verkoper levert alleen in Nederland en België. De klant hierna te noemen koper dient domicilie te houden in Nederland of België.
1) PRIJZEN
De aangeboden goederen en /of diensten worden/zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en of beschreven op de webwinkel. Voorbehoud plaatsing/tikfouten. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Alle aangegeven prijzen zijn in euro`s en inclusief belasting toegevoegde waarde. Facturen worden opgemaakt gesplitst goederenwaarde en belasting toegevoegde waarde. Er is maximaal 1 kortingscode van toepassing.
2)BESTELLEN
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met alle voorwaarden.
3)OVEREENKOMST
De koopovereenkomst komt eerst tot stand door het verzenden/ontvangen van de orderbevestiging. Op de orderbevestiging is naast het aankoopbedrag de verzend alsmede een totaalbedrag vermeld.
Koper mag de bestelling dan nog binnen 24 uur annuleren. De verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren. Behoudens de terugbetaling van de koopsom rust op de verkoper geen enkele verplichting nog aansprakelijkheid.
4)BETALINGWIJZE
Betalingen vooraf via telebankieren.
Betaling via IDEAL (voor snelle levering)
Betaling via PayPal (voor snelle levering)
5)LEVERING
De levering vindt plaats conform de gegevens van de orderbevestiging.
De bestelde artikelen worden zo snel mogelijk( 1 tot 4 dagen voor kleine goederen na verzending van de orderbevestiging en grotere artikelen conform nader te maken afspraak) geleverd. Verzending kleine goederen vindt plaats via POSTNL of vervangend vervoer.
6)EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag terzake van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de goederen eigendom van de verkoper.
7)LEVERINGONMACHT
Indien de verkoper buiten zijn schuld niet aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, stelt hij de koper hier zo spoedig mogelijk van in kennis. Zowel de koper als ook de verkoper hebben dan het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Dit door middel van een schriftelijke verklaring, zonder recht op enige schadevergoeding.
Onder leveringsonmacht wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid,waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd,of waardoor de nakoming in redelijkheid niet gevergd kan worden.
8)ONTVANGST GOEDEREN
De koper is verplicht de zending bij ontvangst op beschadigingen te controleren.
Eventuele gebreken direct aan de verkoper te melden en schriftelijk te bevestigen.
9)VERZENDKOSTEN
De goederen worden vervoerd voor risico van de koper.
Bij weigering worden de verzendkosten met een opslag administratiekosten bij de koper in rekening gebracht.
Op de orderbevestiging worden naast het goederenbedrag alle kosten en het totaalbedrag vermeld.
Voor grote artikelen als ligbedden, covers e.d. gelden aparte afspraken.
10)RETOURZENDEN
Retouren worden bij ontvangst door de verkoper onmiddellijk gecontroleerd op het feit of ze gebruikt zijn. Indien de verkoper dit constateert, vindt geen restitutie plaats of wordt het bedrag alsnog in rekening gebracht. Ons oordeel is hierin maatgevend geen discussie hierover.
Retourzendingen dienen te geschieden in de originele complete verpakkingen. Goederen die gemonteerd moeten worden, kunnen, zodra ze ook gemonteerd zijn geweest, niet meer retour gezonden worden.
Niet of onvoldoende gefrankeerde evenals beschadigde of slecht verpakte retourzendingen worden geweigerd.
11)KLACHTEN
Klachten terzake van leveranties dienen de verkoper binnen een termijn van 8 dagen na verzending goederen schriftelijk te worden medegedeeld. Indien de koper hier in gebreke blijft, heeft de verkoper aan zijn leveringsverplichting voldaan.
12)AANSPRAKELIJKHEID
De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van de verkoper is slechts beperkt tot de eventuele vergoeding of vervanging van een ondeugdelijk product. Voor de producten waarbij de koper zelf de gegevens moet opgeven op deze site, blijft de koper ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn opgave. Bij op maat gemaakte producten als covers kunnen enige geringe maat- ,kleur- of vormafwijkingen voorkomen. De verkoper zal beoordelen of deze afwijkingen acceptabel zijn.
13)PRIVACY
De verkoper zal de kopergegevens gebruiken om de bestelling te kunnen leveren en indien nodig contact met de koper op te nemen. Zijn gegevens worden tevens opgenomen in het klantenbestand welk niet ter beschikking van derde gesteld wordt.
Op verzoek van koper wordt hij hieruit verwijderd.
14)RECHT EN GESCHILLEN BESLECHTING
Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige rechtshandelingen tussen koper en verkoper worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2006 - 2024 SpaMaster.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel